izr
22 مرداد 1401 - 16:46

اسیر فلسطینی: به اعتصاب غذای خود تا آزادی ادامه خواهم داد

خلیل عواوده اسیر فلسطینی پس از دیدار با همسرش در بیمارستان، تاکید کرد که به اعتصاب غذای خود تا بازپس گیری آزادی اش از زندان رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، خلیل عواوده اسیر فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی پس از دیدار با همسرش در بیمارستان تاکید کرد که به اعتصاب غذای خود تا بازپس گیری آزادی از زندان رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد. خبرگزاری مهروی در این دیدار به همسرش گفته است که اعتصاب غذای او در مخالفت با زندگی نیست، بلکه در مخالفت با محدودیت و دربند بودن و برای بازپس گیری آزادی اش است. وی افزود: عناصر امنیتی رژیم صهیونیستی در مقابل من غذا می خورند و تصور باطل می کنند که من از این اقدام آنها ناراحت می شوم، چرا که معتقدند می توانند بر من تاثیر بگذارند. این اسیر فلسطینی با تاکید بر روحیه بسیار بالای خود، گفت: مقاومت من همچون استواری و مقاومت کوه های فلسطین است. وی ادامه داد: به من اطلاع داده اند که حتی در صورت شکستن اعتصاب غذای خود، بسیاری از اعضای بدن حالت طبیعی و عملکرد قبلی خود را نخواهد داشت. گفتنی است، اعتصاب غذای «خلیل عواوده» اسیر فلسطینی دربند اسارتگاه رژیم صهیونیستی به رغم هشدارها در مورد شهادت وی وارد صد و پنجاه و سومین روز خود شده است. این در حالی است که عواوده از ضعف شدید جسمانی رنج می برد و احتمال شهادت وی وجود دارد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 577439